Zoek in 2944 vacatures

#

Disclaimer

Mobility Media B.V. verzamelt persoonlijke gegevens van jou en verspreidt deze gegevens om je te helpen in contact te komen met werk- of opdrachtgevers. Ons privacy statement beschrijft hoe gegevens worden verzameld, hoe deze worden verspreid en welke keuzes je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Mobility Media B.V. worden de contactgegevens en andere gegevens die je als onderdeel van het registratieproces hebt verstrekt, door ons vastgelegd en gebruikt om je de informatie te kunnen verstrekken waar je om hebt gevraagd. Mobility Media B.V. verwerkt je persoonsgegevens ten einde uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst, alsmede voor onze overige dienstverlening, waaronder (doch niet uitsluitend) om klanten en/of door Mobility Media B.V. zorgvuldig geselecteerde derden van (nieuwe) producten, kandidaten en diensten op de hoogte te brengen en houden.

Indien je je inschrijft, word je geregistreerd als gebruiker van het ambitieportal van Mobility Media B.V.. Als geregistreerd gebruiker kun je inloggen op de website van Mobility Media B.V.. Je kunt op deze site een profiel aanmaken. Verder kun je vacatures of kandidaten zoeken, je online sollicitaties bijhouden, kandidaten uitnodigen voor koffie, je eigen ambitiepad creëren, het aantal views en favorieten bekijken en delen in social media.
Wij slaan enkele (registratie)gegevens van je op in jouw profiel. Deze gegevens zijn beschermd door je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens maken onderdeel uit van onze database en zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij je hier akkoord voor hebt gegeven. Je kunt je gegevens op elk gewenst moment verwijderen en profiel op elk gewenst moment op passief zetten. Voor verwijdering van je profiel kun je dit zelf aanpassen in je persoonlijke profiel of contact opnemen met Mobility Media B.V. via info@Mobility Media B.V..nl of bellen naar 020-5800967.

Privacy verklaring

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Mobility Media respecteert de privacy van de bezoekers van zijn websites. In verband met de transparantie omtrent de privacygevoelige gegevens hebben wij een beleid ontwikkeld voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en relaties. Voor meer informatie over de nieuwe algemene verordening verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Verantwoordelijkheid
Mobility Media is als exploitant verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van zijn websites mobilitymedia.nl, automotive-management.nl, automotive-werkplaats.nl, autobranchesignalen.nl, fleet-mobility.nl, jobmotive.nl, autoschadeportaal.nl, autobandenportaal.nl en bandenportaal.nl. Mobility Media is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de algemene verordening worden verwerkt.

Welke persoonsgebonden gegevens?
Bezoekers van de websites van Mobility Media kunnen op vrijwillige basis hun contactgegevens achterlaten via daarvoor bestemde invulvelden voor het periodiek ontvangen van de nieuwsbrieven en/of mogelijke interessante andere diensten en producten van Mobility Media. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van relevante informatie aan de personen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Bewaren en bewaartermijn
De verstrekte gegevens worden in overeenstemming met artikel 39 van de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaard en verwerkt. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële en/of politieke doeleinden. De persoonsgegevens die met toestemming zijn verstrekt blijven uitsluitend bewaard voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere relevante informatie van Mobility Media. Personen kunnen zelf aangeven wanneer zij deze informatie niet meer willen ontvangen. De gegevens worden dan direct vernietigd.

Inzage persoonsgegevens
Personen die hun gegevens hebben doorgegeven aan Mobility Media hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens (artikel 63 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen (artikel 65 van de AVG).

Bescherming persoonsgegevens
Mobility Media is volgens artikel 83 van de AVG verplicht passende maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Dagelijks zijn zo’n 3.000 professionals via Jobmotive op naar zoek naar een baan in de autobranche. Mis uw nieuwe medewerker niet: plaats uw vacature snel en voordelig op de grootste banensite voor de branche.

Sluit
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Het vinden van een nieuwe medewerker kan tijdrovend en dus kostbaar proces zijn. Vaak volstaat het plaatsen van een vacature om voldoende reacties van gekwalificeerde kandidaten te ontvangen. Maar sommige vacatures zijn lastiger invulbaar, bijvoorbeeld omdat het aanbod van personeel schaars is, of de concurrentie van andere bedrijven groot. Als het aantal of de kwaliteit van de reacties tegenvalt kan het helpen om ook op zoek te gaan naar kandidaten die zelf niet actief op zoek zijn naar een andere baan, maar die wel open staan voor een nieuwe uitdaging of passende kans die op hun pad komt. Dat kan door het inschakelen van een werving & selectiebureau, die de recruitment van u overneemt. Een dergelijk traject kost u al snel een fee van tussen de 10 en 25 procent van het jaarsalaris van de kandidaat. Hiervoor begeleidt het bureau dan het gehele traject. Een belangrijk deel, een gesprek en de definitieve selectie van de kandidaat, doet de werkgever echter meestal zelf. Jobmotive biedt u daarom een tussenoplossing waarmee u wél een selectie van geschikte kandidaten bereikt die niet actief op zoek zijn, maar zelf de selectiegesprekken voert. Voor een bedrag van slechts €1.400,-. Daarvoor ontvangt u een lijst van 10 kandidaten die niet actief op vacatures solliciteren maar wél geïnteresseerd in én gekwalificeerd zijn voor de vacature binnen uw bedrijf. Het bedrag van €1.400 geldt voor functies met een jaarsalaris van 60k of hoger. Voor functies daaronder geldt een toeslag van €500. Neem contact op voor meer informatie mail naar traffic@promedia.nl of bel naar 010 280 1000.